Landgoed Maple Farm
InformatieVoor meer informatie gelieve kontakt op te nemen met Vermeeren Makelaardij

Landgoed te koop Vermeeren Makelaardij - Landgoed Maple Farm - Bosschenhoofd

Vermeeren Makelaardij BV

Ettenseweg 42
4891 XV Rijsbergen
Tel.: 076-5964171
Mobiel Ado Vermeeren: 06-51728086

info@vermeerenmakelaardij.nlOverige bijzonderheden

Het bezichtigen van een object is voor onze opdrachtgevers meestal een bijzondere
aangelegenheid. Alvorens een bezichtiging te laten plaatsvinden vragen wij, u mede namens onze opdrachtgever om eerst eens langs het object te rijden en de directe omgeving te verkennen.

Er is bij onze opdrachtgever geen aanwezigheid bekend van asbest (behoudens abc dakplaten schuur) of andere verontreinigingen. Er is een zeer uitgebreid milieu rapport aanwezig en ter inzage beschikbaar, e.e.a. is opgemaakt door Milon in 2003.

Koper dient er rekening mee te houden, dat hij tot zekerheid van nakoming van de evt. te sluiten koopovereenkomst binnen enkele weken een waarborgsom of bankgarantie dient te deponeren, bij een nader door hem te benoemen notaris, ter grootte van 10% van de koopsom.

Hoewel wij bij het maken van deze brochure toch zorgvuldig te werk gaan, kunnen bij afwijkingen aan deze brochure geen rechten ontleend worden jegens ons of onze opdrachtgever, evenals aan de opgegeven afmetingen, inhoud en/of oppervlakte van de woning – aanbouw – schuur en/of andere benoemde afmetingen.

De eigenaar van dit object heeft aan ons opdracht gegeven te bemiddelen bij verkoop, hetgeen voor u ten aanzien van ons vooralsnog geen financiële consequenties heeft. Indien u zelf deskundigen inschakelt is dat geheel voor rekening en risico voor u. Geheel vrijblijvend en vooralsnog zonder wederzijdse verplichtingen kunnen wij u ook informeren over financieringsmogelijkheden, bestemmingsplannen, verkoopwaarde van uw eigen huis etc. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat dergelijke zaken wel tot het onderzoeksgebied van de koper horen en doen dit dan ook zonder dat u ons hiervoor aansprakelijk kunt stellen.

Het toezenden of overhandigen van deze brochure, in welke vorm dan ook, dient beschouwd te worden als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, behoudt verkoper zich te allen tijde voor om met derden in onderhandeling te treden. Zolang niet over alle relevante factoren overeenstemming is bereikt is er geen sprake van een koopovereenkomst.De informatie op deze website alsmede de brochure zijn met de meeste zorg samengesteld.

Mochten er desondanks toch onvolkomendheden in voorkomen dan kan de koper (bieder)
daar géén rechten aan ontlenen.


Te koop - Landgoed Maple Farm
Roosendaalsebaan 4 - 4744 SM Bosschenhoofd
(Roosendaal) - Provincie Noordbrabant - info@landgoed-te-koop.nl

Meer informatie - Vermeeren Makelaardij BV
Ado Vermeeren - Tel. 076 - 5964171 of  06 51728086