Landgoed Maple Farm
Bestemmingen en mogelijkheden


Bestemming

De vingerende bestemming: wonen, recreatie, kleinschalig horeca, detailhandel (onder voorwaarden), galerie-beeldentuin. Er liggen mogelijkheden voor een paardenbedrijf.


Landgoed te koop - bestemmingen - Maple Farm - Bosschenhoofd 

Bestemmingsplan Buitengebied inzien op de website van de gemeente Halderberge
 >klik hier voor de website van de gemeente Halderberge

Op de website van bestemmingsplan.nl vindt u het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan, de nota zienswijze, het raadsbesluit en de reactieve aanwijzing van de provincie. Daarnaast is er een zogenaamd werkdocument opgesteld, waarin met een arcering is aangegeven op welke delen van het bestemmingsplan de reactieve aanwijzing betrekking heeft. Deze documenten vindt u onder de kop bestemmingsplan Buitengebied inclusief reactieve aanwijzing provincie. Het plan kunt u ook bekijken via de website Ruimtelijkeplannen.nl
> Klik hier voor de website Ruimtelijkeplannen.nl


Landgoed rangschikking NSW (Natuurschoonwet)

De rangschikking is vergund op 23 januari 2004 waarin o.a. de volgende zaken zijn omschreven.
De rangschikking betreft de percelen of gedeelte hiervan:

- Sectie F nrs. 1192, 2371ged. en 2373ged. met een gezamenlijke grootte van 87.030m2.
- Het gehele landgoed aan te merken als zijnde niet opengesteld voor publiek.

Meer informatie treft u aan op de volgende website: www.natuurbeheer.nu
De volledige handleiding natuurschoonwet 1928 download u hier: www.natuurbeheer.nu


Mogelijkheden - ontwikkeling

De strategische ligging half weg de lijn Rotterdam – Antwerpen in combinatie met de ruime bestemming plus de NCW landgoed-status geven een scala aan mogelijkheden voor dit object. Onderstaand enige suggesties (de vigerende bestemming is niet in alle suggesties toereikend);
  • dagrecreatie in combinatie met horeca (vergunning deels al aanwezig)
  • landgoedontwikkeling - regeling rood voor groen
  • hotel - wellness - sauna in combanatie met natuur
  • galerie en beeldentuin is het huidige gebruik
  • bedrijfsmatige inzet in de groensector, tuinarchitect etc.
  • paarden bedrijf, dierenkleniek.
  • Natuurbegraafplaats
  • wonen - werken in een groene omgeving met veel ruimte en legio mogelijkheden
  • ontwikkeling welke inspeeld op de uitbreiding van breda international airport

Landgoedontwikkeiing

Realisatie van nieuwe natuur in ruil voor bouwkavel(s). Een en ander is te vinden op de website van de provincie. Rood voor groen en andere mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van Landgoed Maple Farm.

Citaat website Noord Brabant;

Nieuwe natuur realiseren
De Verordening ruimte staat de bouw van een beperkt aantal wooneenheden in het buitengebied toe, in ruil voor de aanleg van nieuwe natuur. Ingeval van nieuwbouw van woningen wordt per 1500m3 woongebouw  tenminste 2,5 hectare aangewezen ten behoeve van het realiseren van nieuwe natuur. Daarnaast verwacht de provincie dat een nieuw of uitgebreid landgoed ook een meerwaarde oplevert voor landschap, recreatie, cultuurhistorie en water. Een nieuw landgoed moet minstens 10 hectare groot zijn.”

Voor meer informatie zie de website van de provincie Noord Brabant; http://www.brabant.nl/


Toerisme

De provincie en gemeente hebben een stimuleringsplan ter bevordering van toerisme in de regio.
Meer informatie en adressen:
Kvk   website >  http://www.kvk.nl
Waarde recreatie in Brabant informatie brochure  website > http://www.brabant.nl/
Prvincie Noord-Brabant website >  http://www.brabant.nl/

De recente ontwikkeling op en rond het vliegveld Seppe (Breda International Airport) bieden een geïnteresseerde meer mogelijkheden. Uitgebreide informatie hierover treft u aan op de volgende
website: Meer informatie hierover > www.seppe-airport.com
Landgoed Maple Farm - overzicht - Landgoed te koop West Brabant - Bosschenhoofd - Roosendaal


De informatie op deze website alsmede de brochure zijn met de meeste zorg samengesteld.
Mochten er desondanks toch onvolkomendheden in voorkomen dan kan de koper (bieder)
daar géén rechten aan ontlenen.


Te koop - Landgoed Maple Farm
Roosendaalsebaan 4 - 4744 SM Bosschenhoofd
(Roosendaal) - Provincie Noordbrabant - info@landgoed-te-koop.nl

Meer informatie - Vermeeren Makelaardij BV
Ado Vermeeren - Tel. 076 - 5964171 of  06 51728086